2021-Jun

2021 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

Software (Yazılım), bilgisayar ve bilgisayar mantıklı diğer elektronik aygıtların birbiri arasında gerçekleşen haberleşmelerin uyumunu sağlamaktan yükümlü olan ya da bu haberleşmeyi geliştirmeye yardımcı olan makine komutlarıdır. Bilgisayar ve benzeri cihazlar içerisinde yazılımlar donanımların tam olarak doğru şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olurlar. Yazılım olmadan tek başına donanım hiçbir anlam ifade edemeyeceği gibi donanım olmadan da yine yazılım kendi başına bir anlam ifade edemeyebilir.
Yazılımların tümü belli başlı standart haline gelmiş olan yazılım dilleriyle meydana getirilmektedir. Tamamı İngilizce dilinde olan bu yazılım dillerine örnek olarak Pascal, C++ ve Java gibi örnekleri verebilmemiz mümkündür.
Software Çeşitleri
Bilgisayarımızın içerisinde görmüş olduğumuz hemen her türlü şey aslında bir program yani yazılımdır. Buna ilk olarak örneği işletim sitemleri olarak verebiliriz.

a) İşletim sistemi yazılımları

Bilgisayarın açıldığı andan kapandığı ana kadar bilgisayarın donanımlarının doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan bilgisayarın ana yazılımıdır. İşletim sistemleri ana ve yan belleklerin tümünün en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur ve bilgisayarınız kapanana kadar size eşlik eder.

b) Uygulama Yazılımları

Uygulama yazılımları belli bir konuda meydana çıkan problemi ortadan kaldırma amacıyla meydana getirilen yazılımlardır. Örneğin Microsoft'un Office ürünü de bir Uygulama yazılımıdır. Office'in temel amacı bizlerin hesaplama ve yazı, sunum gibi ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırmaya yardımcı olmasıdır.

c) Programlama/Yazılım Dilleri

Tüm bunların haricinde bir de yazılım dilleri programları vardır. Bu diller bilgisayarın komutlarıyla anlaşır ve sorunumuzu ortadan kaldırmaya yardımcı olan yazılımları meydana getirmemize yardımcı olurlar.